Funkcjonalności

Historia CSS w ciągu ostatnich kilku lat jest o ogromnej elastyczność i zdolności adaptacyjnej. CSS może nie być doskonały, ale wciąż udaje mu się wynegocjować płynne przejście na wiele nowych urządzeń, kontekstów, trybów interakcji i wymagań dostępności.

Dzięki takim funkcjonalnościom jak Grid mamy wreszcie narzędzia potrzebne do określania złożonych układów bez konieczności stosowania hacków i obejść; podczas gdy tryby mieszania, maski i kształty (między innymi) pozwalają nam realizować projekty, które są bogatsze i bardziej kreatywne niż kiedykolwiek.

Ten wykres przedstawia różne współczynniki przyjęcia dla wszystkich funkcji pogrupowanych według kategorii.

Rozmiar zewnętrznego okręgu okręgu odpowiada całkowitej liczbie użytkowników, którzy wiedzą o danej funkcji, podczas gdy wewnętrzna reprezentuje tych, którzy faktycznie z niej korzystali.

Najedź kursorem na każdy węzeł, aby wyświetlić szczegółowe dane wraz z nakładką reprezentującą całkowitą liczbę respondentów ankiety.

Znam to
Użyłem tego