Technologie

Przez długi czas pisanie CSS było dość proste: dodaj rozszerzenie .css do pliku, otwórz edytor tekstu i zacznij pisać.

Ale z biegiem lat, CSS opracował własny ekosystem technologii, od pre-procesorów, takich jak Sass i Less, po metodologie takie jak BEM i Atomic CSS, po nowsze rozwiązania, takie jak CSS-in-JS.

W dzisiejszych czasach mistrzostwo front-end polega nie tylko na tym, jak pisać dobry CSS, ale także na tym, które z tych technologii użyć i kiedy.

Przegląd opinii na temat narzędzi i metodologii badanych. Zielone segmenty reprezentują pozytywne opinie, podczas gdy różowe segmenty odpowiadają negatywnym nastrojom.

Średnica każdego okręgu odpowiada łącznej sumie respondentów dla wszystkich tych czterech opcji (wyłączając respondentów nieświadomych technologii).

Najedź kursorem na każdy węzeł, aby wyświetlić szczegółowe dane wraz z nakładką reprezentującą całkowitą liczbę respondentów ankiety.

UŻYWAEM tego i UŻYJĘ ponownie
SYSZAEŁEM o tym i CHCIAŁBYM się tego nauczyć
SYSZAEŁEM o tym i NIE jestem zainteresowany
UŻYWAEM tego i NIE użyję ponownie

Ten wykres pokazuje współczynnik zadowolenia każdej technologii w stosunku do całkowitej liczby użytkowników . Można go podzielić na cztery ćwiartki:

  • WARTOŚCIUJ: Niskie wykorzystanie, wysoka satysfakcja. Technologie, na które warto zwrócić uwagę.
  • PRZYJMIJ: Wysokie wykorzystanie, wysoka satysfakcja. Bezpieczne technologie do przyjęcia.
  • UNIKAJ: Niskie wykorzystanie, niska satysfakcja. Technologie prawdopodobnie najlepiej obecnie unikać.
  • ANALIZUJ: wysokie wykorzystanie, niska satysfakcja. Dokonaj ponownej oceny tych technologii, jeśli aktualnie ich używasz.