Animacje i Transformacje

Prawie wszyscy nasi respondenci korzystali z animacji, przejść i transformacji. Co nie powinno dziwić, ponieważ zaledwie dziesięć minut przeglądania dowolnej nowoczesnej strony internetowej pokaże, że era statycznych, nieruchomych stron jest już zakończona.

Od prostych efektów najechania do bardziej złożonych animacji typograficznych lub graficznych, CSS może prawdopodobnie obsłużyć wszystko o czy sobie zamarzysz!

Rozmiar zewnętrznego okręgu okręgu odpowiada całkowitej liczbie użytkowników, którzy wiedzą o danej funkcji, podczas gdy wewnętrzna reprezentuje tych, którzy faktycznie z niej korzystali.

Najedź kursorem na każdy węzeł, aby wyświetlić szczegółowe dane wraz z nakładką reprezentującą całkowitą liczbę respondentów ankiety.

Kolumna „ogólna” pokazuje całkowite wykorzystanie dla każdej funkcji (respondenci, którzy wybrali „użyłem tego”), podczas gdy poniższe kolumny pokazują współczynnik wykorzystania dla każdego przedziału „lat doświadczenia”.

Jaśniejsze różowe tło wskazuje stosunek wyższy niż średnia dla danego nawiasu.

Lat Doświadczenia
ogólny
<1
1~2
2~5
5~10
10~20
>20
Transitions
90.55%
75.33%
88.61%
93.74%
95.12%
96.15%
94.35%
Transforms
90.06%
74.01%
88.4%
92.98%
95.07%
95.33%
94.59%
Animations
84.76%
63.88%
82.13%
89.15%
91.99%
92.46%
88.94%
Różnica od ogólnego wykorzystania:
-20%-10%0+10%+20%

Transitions

Procen ukończenia: 98.75% (11176)
Procen ukończenia: 98.75% (11176)
Procenty%IlośćΣ
Użyłem tego93.72%
Wiem co to jest ale tego nie używałem4.4%
nigdy o tym nie słyszałem/Nie jestem pewny co to jest0.64%

CSS Transitions is a module of CSS that lets you create gradual transitions between the values of specific CSS properties. The behavior of these transitions can be controlled by specifying their timing function, duration, and other attributes.

Dowiedz się więcej

Transforms

Procen ukończenia: 98.63% (11162)
Procen ukończenia: 98.63% (11162)
Procenty%IlośćΣ
Użyłem tego93.23%
Wiem co to jest ale tego nie używałem4.18%
nigdy o tym nie słyszałem/Nie jestem pewny co to jest1.22%

CSS Transforms is a module of CSS that defines how elements styled with CSS can be transformed in two-dimensional or three-dimensional space.

Dowiedz się więcej

Animations

Procen ukończenia: 99.41% (11250)
Procen ukończenia: 99.41% (11250)
Procenty%IlośćΣ
Użyłem tego89.49%
Wiem co to jest ale tego nie używałem8.55%
nigdy o tym nie słyszałem/Nie jestem pewny co to jest1.36%

CSS Animations is a module of CSS that lets you animate the values of CSS properties over time, using keyframes. The behavior of these keyframe animations can be controlled by specifying their timing function, duration, their number of repetitions, and other attributes.

Dowiedz się więcej

Learn CSS Features In-Depth with Estelle Weyl

Take a deep-dive into the essential features of CSS, while also exploring CSS features you probably didn’t even know existed!
Dziękujemy naszym partnerom za wsparcie! Dowiedz się więcej.