Opinie

Czasami najlepszym sposobem na wykorzystanie pulsu społeczności jest po prostu iść naprzód i pytać. Od twojej opinii na temat tempa zmian CSS, po bardziej drażliwe pytania, takie jak to, czy CSS powinien być uważany za język programowania, w końcu miałeś okazję powiedzieć nam dokładnie, co masz na myśli!

Dla każdego z poniższych stwierdzeń zapytaliśmy cię, na ile się z nimi zgadzasz w 5-punktowej skali.

Krzywa uczenia się

Procen ukończenia: 98.56% (11154)
Procen ukończenia: 98.56% (11154)
Procenty%IlośćΣ

“CSS jest łatwy do nauki”

Tempo zmian

Procen ukończenia: 98.93% (11196)
Procen ukończenia: 98.93% (11196)
Procenty%IlośćΣ

“CSS ewoluuje za wolno”

Klasy nie semantyczne

Procen ukończenia: 98.52% (11150)
Procen ukończenia: 98.52% (11150)
Procenty%IlośćΣ

“Klasy nie semantyczne takie jak .center, .large-text, itp. powinny być unikane.”

Zagnieżdżanie selektorów

Procen ukończenia: 98.6% (11159)
Procen ukończenia: 98.6% (11159)
Procenty%IlośćΣ

“Zagnieżdżanie selektorów takie jak .foo .bar ul li {...} powinno być unikane.”

Język programowania

Procen ukończenia: 98.68% (11168)
Procen ukończenia: 98.68% (11168)
Procenty%IlośćΣ

“CSS jest językiem programowania”

Przyjemność

Procen ukończenia: 98.97% (11201)
Procen ukończenia: 98.97% (11201)
Procenty%IlośćΣ

“Lubię pisać CSS”

Brakujące funkcje

Procen ukończenia: 30.72% (3477)
Procen ukończenia: 30.72% (3477)
Procenty%IlośćΣ

Czego brakuje deweloperom w CSS?