Kształty i Grafika

Przez długi czas tworzenie zaawansowanych efektów graficznych w sieci wymagało albo wielu wstępnych prac w aplikacjach edytora graficznego, albo po prostu nie było to możliwe.

Ale teraz, dzięki szerszej obsłudze maskowania, trybów mieszania, filtrów i wielu innych, efekty, które wcześniej wydawały się niemożliwe, to tylko kilka linii kodu. Najlepsze z tego jest to: ponieważ są teraz osiągalne za pomocą czystego CSS, nie musisz już rezygnować z dostępności i zdolności adaptacyjnych.

Rozmiar zewnętrznego okręgu okręgu odpowiada całkowitej liczbie użytkowników, którzy wiedzą o danej funkcji, podczas gdy wewnętrzna reprezentuje tych, którzy faktycznie z niej korzystali.

Najedź kursorem na każdy węzeł, aby wyświetlić szczegółowe dane wraz z nakładką reprezentującą całkowitą liczbę respondentów ankiety.

Kolumna „ogólna” pokazuje całkowite wykorzystanie dla każdej funkcji (respondenci, którzy wybrali „użyłem tego”), podczas gdy poniższe kolumny pokazują współczynnik wykorzystania dla każdego przedziału „lat doświadczenia”.

Jaśniejsze różowe tło wskazuje stosunek wyższy niż średnia dla danego nawiasu.

Lat Doświadczenia
ogólny
<1
1~2
2~5
5~10
10~20
>20
Filters & Effects
52.75%
26.87%
45.25%
55.54%
61.08%
65.86%
61.88%
object-fit
39.39%
25.55%
35.42%
42.27%
42.96%
45.4%
44.71%
clip-path
35.85%
23.35%
30.2%
35.59%
40.61%
43.21%
42.12%
blend-mode
29.87%
13.66%
17.97%
28.17%
36.73%
41.51%
41.18%
Masking
23.18%
9.25%
16.09%
23.55%
29.06%
29.86%
31.29%
Shapes
20.79%
18.5%
19.23%
21.08%
23.07%
20.76%
22.12%
Różnica od ogólnego wykorzystania:
-20%-10%0+10%+20%

Shapes

Procen ukończenia: 99.5% (11260)
Procen ukończenia: 99.5% (11260)
Procenty%IlośćΣ
Użyłem tego21.48%
Wiem co to jest ale tego nie używałem47.15%
nigdy o tym nie słyszałem/Nie jestem pewny co to jest30.87%

CSS Shapes describe geometric shapes for use in CSS. For the Level 1 specification, CSS Shapes can be applied to floating elements.

Dowiedz się więcej

object-fit

Procen ukończenia: 99.53% (11264)
Procen ukończenia: 99.53% (11264)
Procenty%IlośćΣ
Użyłem tego42.4%
Wiem co to jest ale tego nie używałem20.51%
nigdy o tym nie słyszałem/Nie jestem pewny co to jest36.63%

The object-fit CSS property sets how the content of a replaced element, such as an <img> or <video>, should be resized to fit its container.

Dowiedz się więcej

clip-path

Procen ukończenia: 99.51% (11262)
Procen ukończenia: 99.51% (11262)
Procenty%IlośćΣ
Użyłem tego38.71%
Wiem co to jest ale tego nie używałem39.07%
nigdy o tym nie słyszałem/Nie jestem pewny co to jest21.73%

The clip-path CSS property creates a clipping region that sets what part of an element should be shown. Parts that are inside the region are shown, while those outside are hidden.

Dowiedz się więcej

Masking

Procen ukończenia: 99.44% (11254)
Procen ukończenia: 99.44% (11254)
Procenty%IlośćΣ
Użyłem tego26.39%
Wiem co to jest ale tego nie używałem45.04%
nigdy o tym nie słyszałem/Nie jestem pewny co to jest28.02%

CSS Masking is a CSS module that defines means, including masking and clipping, for partially or fully hiding portions of visual elements.

Dowiedz się więcej

blend-mode

Procen ukończenia: 99.4% (11249)
Procen ukończenia: 99.4% (11249)
Procenty%IlośćΣ
Użyłem tego33.75%
Wiem co to jest ale tego nie używałem35.36%
nigdy o tym nie słyszałem/Nie jestem pewny co to jest30.28%

The <blend-mode> CSS data type describes how colors should appear when elements overlap. It is used in the background-blend-mode and mix-blend-mode properties.

Dowiedz się więcej

Filters & Effects

Procen ukończenia: 99.59% (11271)
Procen ukończenia: 99.59% (11271)
Procenty%IlośćΣ
Użyłem tego58.75%
Wiem co to jest ale tego nie używałem27.81%
nigdy o tym nie słyszałem/Nie jestem pewny co to jest13.03%

The filter CSS property applies graphical effects like blur or color shift to an element. Filters are commonly used to adjust the rendering of images, backgrounds, and borders.

Dowiedz się więcej

Learn SVG Essentials & SVG Animation, v2

Build and optimize SVG – the scalable graphics format for the web that can achieve impressively small filesizes for fast-loading websites!
Dziękujemy naszym partnerom za wsparcie! Dowiedz się więcej.