Interakcjie

JavaScript jest poręcznym instrumentem, ale pisanie setek wierszy kodu tylko po to, by emulować coś, co powinno być obsługiwane przez przeglądarkę, może czasami oznaczać próbę pacnięcia muchy za pomocą młota kowalskiego.

CSS nadrabia zaległości, a właściwości takie jak CSS Scroll Snap dają większą kontrolę nad zachowaniem przeglądarki, bez konieczności pisania JavaScript.

Rozmiar zewnętrznego okręgu okręgu odpowiada całkowitej liczbie użytkowników, którzy wiedzą o danej funkcji, podczas gdy wewnętrzna reprezentuje tych, którzy faktycznie z niej korzystali.

Najedź kursorem na każdy węzeł, aby wyświetlić szczegółowe dane wraz z nakładką reprezentującą całkowitą liczbę respondentów ankiety.

Kolumna „ogólna” pokazuje całkowite wykorzystanie dla każdej funkcji (respondenci, którzy wybrali „użyłem tego”), podczas gdy poniższe kolumny pokazują współczynnik wykorzystania dla każdego przedziału „lat doświadczenia”.

Jaśniejsze różowe tło wskazuje stosunek wyższy niż średnia dla danego nawiasu.

Lat Doświadczenia
ogólny
<1
1~2
2~5
5~10
10~20
>20
overscroll-behavior
18.84%
12.33%
21.21%
20.64%
19.58%
19.55%
19.76%
Scroll Snap
11.27%
7.93%
7.73%
10.13%
11.27%
14.1%
16.47%
overflow-anchor
7.63%
7.49%
10.87%
9%
6.32%
5.74%
6.35%
Różnica od ogólnego wykorzystania:
-20%-10%0+10%+20%

Scroll Snap

Procen ukończenia: 99.28% (11236)
Procen ukończenia: 99.28% (11236)
Procenty%IlośćΣ
Użyłem tego11.56%
Wiem co to jest ale tego nie używałem40.21%
nigdy o tym nie słyszałem/Nie jestem pewny co to jest47.52%

CSS Scroll Snap is a module of CSS that introduces scroll snap positions, which enforce the scroll positions that a scroll container’s scrollport may end at after a scrolling operation has completed.

Dowiedz się więcej

overscroll-behavior

Procen ukończenia: 99.2% (11227)
Procen ukończenia: 99.2% (11227)
Procenty%IlośćΣ
Użyłem tego19.8%
Wiem co to jest ale tego nie używałem21.75%
nigdy o tym nie słyszałem/Nie jestem pewny co to jest57.66%

The overscroll-behavior CSS property sets what a browser does when reaching the boundary of a scrolling area. It's a shorthand for overscroll-behavior-x and overscroll-behavior-y.

Dowiedz się więcej

overflow-anchor

Procen ukończenia: 99.31% (11239)
Procen ukończenia: 99.31% (11239)
Procenty%IlośćΣ
Użyłem tego7.25%
Wiem co to jest ale tego nie używałem14.54%
nigdy o tym nie słyszałem/Nie jestem pewny co to jest77.51%

The overflow-anchor CSS property provides a way to opt out of the browser's scroll anchoring behavior, which adjusts scroll position to minimize content shifts.

Dowiedz się więcej