Typografia

Typografia jest prawdopodobnie najważniejszym elementem budującym sieć i wspaniale jest widzieć, że CSS wciąż ulepsza już i tak dobrą obsługę funkcji typograficznych.

Zmienna czcionki jest tutaj gorącą nowością, i chociaż wciąż czekamy na prawdziwie responsywny typ, ciągły postęp na tym froncie zdecydowanie jest wart uwagi.

Rozmiar zewnętrznego okręgu okręgu odpowiada całkowitej liczbie użytkowników, którzy wiedzą o danej funkcji, podczas gdy wewnętrzna reprezentuje tych, którzy faktycznie z niej korzystali.

Najedź kursorem na każdy węzeł, aby wyświetlić szczegółowe dane wraz z nakładką reprezentującą całkowitą liczbę respondentów ankiety.

Kolumna „ogólna” pokazuje całkowite wykorzystanie dla każdej funkcji (respondenci, którzy wybrali „użyłem tego”), podczas gdy poniższe kolumny pokazują współczynnik wykorzystania dla każdego przedziału „lat doświadczenia”.

Jaśniejsze różowe tło wskazuje stosunek wyższy niż średnia dla danego nawiasu.

Lat Doświadczenia
ogólny
<1
1~2
2~5
5~10
10~20
>20
@font-face
88.43%
70.04%
82.45%
90.28%
95.68%
97.81%
94.35%
Line Breaking Properties
81.6%
57.27%
72%
86.96%
90.66%
91.91%
90.82%
initial-letter
26.67%
14.1%
14.63%
21.83%
28.7%
37.24%
43.53%
Variable Fonts
26.42%
27.75%
31.35%
29.3%
25.68%
20.89%
23.53%
font-variant
23.44%
15.42%
12.64%
19.03%
24.07%
31.59%
37.88%
Różnica od ogólnego wykorzystania:
-20%-10%0+10%+20%

@font-face

Procen ukończenia: 99.4% (11249)
Procen ukończenia: 99.4% (11249)
Procenty%IlośćΣ
Użyłem tego92.84%
Wiem co to jest ale tego nie używałem4.83%
nigdy o tym nie słyszałem/Nie jestem pewny co to jest1.72%

The @font-face CSS at-rule specifies a custom font with which to display text; the font can be loaded from either a remote server or a locally-installed font on the user's own computer.

Dowiedz się więcej

Variable Fonts

Procen ukończenia: 99.43% (11252)
Procen ukończenia: 99.43% (11252)
Procenty%IlośćΣ
Użyłem tego25.68%
Wiem co to jest ale tego nie używałem43.92%
nigdy o tym nie słyszałem/Nie jestem pewny co to jest29.83%

Variable fonts are an evolution of the OpenType font specification that enables many different variations of a typeface to be incorporated into a single file, rather than having a separate font file for every width, weight, or style. They let you access all the variations contained in a given font file via CSS and a single @font-face reference. This article will give you all you need to know to get you started using variable fonts.

Dowiedz się więcej

Line Breaking Properties

Procen ukończenia: 99.47% (11257)
Procen ukończenia: 99.47% (11257)
Procenty%IlośćΣ
Użyłem tego87.48%
Wiem co to jest ale tego nie używałem8.36%
nigdy o tym nie słyszałem/Nie jestem pewny co to jest3.63%

The line-break CSS property sets how to break lines of Chinese, Japanese, or Korean (CJK) text when working with punctuation and symbols.

Dowiedz się więcej

font-variant

Procen ukończenia: 99.21% (11228)
Procen ukończenia: 99.21% (11228)
Procenty%IlośćΣ
Użyłem tego24.15%
Wiem co to jest ale tego nie używałem28.36%
nigdy o tym nie słyszałem/Nie jestem pewny co to jest46.7%

The font-variant CSS property is a shorthand for the longhand properties font-variant-caps, font-variant-numeric, font-variant-alternates, font-variant-ligatures, and font-variant-east-asian. You can also set the CSS Level 2 (Revision 1) values of font-variant, (that is, normal or small-caps), by using the font shorthand.

Dowiedz się więcej

initial-letter

Procen ukończenia: 99.38% (11247)
Procen ukończenia: 99.38% (11247)
Procenty%IlośćΣ
Użyłem tego28.21%
Wiem co to jest ale tego nie używałem35.48%
nigdy o tym nie słyszałem/Nie jestem pewny co to jest35.69%

The initial-letter CSS property sets styling for dropped, raised, and sunken initial letters.

Dowiedz się więcej

Learn Responsive Web Typography

Learn how to implement web fonts and create a modern, scalable typographic system to give the best reading experience for desktop and mobile devices
Dziękujemy naszym partnerom za wsparcie! Dowiedz się więcej.