Frameworki CSS

Przez lata debata toczyła się dalej: czy należy używać narzędzi UI, takich jak Bootstrap, czy też jest to „oszustwo”? Czy wszystkie strony internetowe będą wyglądać tak samo? Oraz czy projektanci będą bezużyteczni?

W 2019 roku można śmiało powiedzieć, że debata została rozstrzygnięta, framework zwyciężyły. Bootstrap nadąża za duchem czasu i generuje ogromny ekosystem różnych motywów i wtyczek, podczas gdy Google Material Design pomógł spopularyzować własną specyficzną estetykę.

Podczas gdy podejście zorientowane na klasę użytkową nowych frameworków, takich jak CSS Tailwind, sprawia, że kwestionujesz wszystko, co wiesz o pisaniu „właściwego” semantycznego CSS, jego wskaźnik satysfakcji wynosi aż 81% co oznacza, że nadszedł czas, aby ponownie rozważyć nasze stare z góry przyjęte pojęcia…

rankingi świadomości, zainteresowania i zadowolenia. Należy zauważyć, że wszystkie te trzy wskaźniki odpowiadają temu samemu punktowi czasowemu.

Świadomość (Całkowita liczba respondentów - Nie słyszałem)/Całkowita liczba respondentów
Zainteresowanie Zainteresowany/(Zainteresowany + Nie zainteresowany)
Zadowolenie Użyję ponownie/(Użyję ponownie + Nie będę używał)

Kolumna „ogólna” pokazuje ogólne wykorzystanie każdej technologii (respondenci, którzy wybrali użyłbym ponownie” lub „nie użyłbym ponownie”), podczas gdy poniższe kolumny pokazują współczynnik wykorzystania dla każdego przedziału „lat doświadczenia”.

Jaśniejsze różowe tło oznacza wyższy niż ogólny stosunek średni dla danego wspornika.

Lat Doświadczenia
ogólny
<1
1~2
2~5
5~10
10~20
>20
Bootstrap
82.3%
65.64%
80.56%
88.67%
87.73%
87.21%
84%
Materialize CSS
27.66%
19.38%
31.56%
34.98%
30.8%
25.26%
24%
Foundation
25.57%
5.29%
11.7%
26.28%
36.29%
38.58%
35.29%
Semantic UI
14.79%
12.78%
15.26%
16.26%
15.84%
13.77%
14.82%
Bulma
12.58%
8.81%
14.84%
15.74%
14.74%
10.97%
10.35%
PureCSS
7.61%
3.52%
7.52%
8.11%
8.56%
8.06%
9.88%
Ant Design
6.4%
2.64%
7.63%
9.55%
8.7%
5.65%
4.24%
UIKit
5.53%
2.64%
4.81%
5.72%
6.43%
6.3%
7.29%
Tachyons
5.52%
3.52%
4.6%
5.13%
6.9%
7.34%
5.65%
Tailwind
4.98%
2.2%
3.34%
5.75%
6.48%
7.18%
4.94%
Primer
1.36%
1.32%
0.94%
1.03%
1.94%
1.53%
1.41%
Różnica od ogólnego wykorzystania:
-20%-10%0+10%+20%

Kolumna „ogólna” pokazuje całkowite wykorzystanie każdej technologii (respondenci, którzy wybrali „użyłbym ponownie” lub „nie użyłbym ponownie”), podczas gdy poniższe kolumny pokazują współczynnik wykorzystania dla każdego przedziału „rocznego wynagrodzenia”.

Jaśniejsze różowe tło oznacza wyższy niż ogólny stosunek średni dla danego wspornika.

Zakres wynagrodzenia (USD)
ogólny
0
0~10k
10~30k
30~50k
50~100k
100~200k
>200k
Bootstrap
84.37%
73.73%
85.12%
88.25%
87.09%
87.15%
89.53%
79.7%
Materialize CSS
30.24%
29.27%
34.88%
32.86%
31.28%
27.74%
29.3%
26.32%
Foundation
28.77%
16.32%
19.4%
27.18%
31.94%
36.26%
38.72%
31.58%
Semantic UI
16.9%
14.45%
14.64%
14.72%
14.46%
14.54%
19.2%
26.32%
Bulma
14.36%
15.2%
15.24%
14.67%
15.31%
13.31%
10.97%
15.79%
PureCSS
9.04%
7.32%
9.29%
9.15%
8.03%
7.18%
8.79%
13.53%
Ant Design
8.12%
3.94%
8.21%
9.66%
7.72%
7.09%
8.17%
12.03%
Tachyons
6.62%
6.57%
3.93%
3.63%
5.59%
7.56%
9.29%
9.77%
UIKit
6.42%
5.82%
7.5%
6.85%
5.86%
5.52%
5.86%
7.52%
Tailwind
6%
6%
5%
5.26%
7.05%
6.42%
6.23%
6.02%
Primer
1.72%
1.69%
1.19%
0.97%
1.64%
1.46%
2.06%
3.01%
Różnica od ogólnego wykorzystania:
-20%-10%0+10%+20%

Bootstrap

Procen ukończenia: 99.23% (11230)
Procen ukończenia: 99.23% (11230)
Procenty%IlośćΣ
UŻYWAEM tego i UŻYJĘ ponownie44.98%
UŻYWAEM tego i NIE użyję ponownie41.2%
SYSZAEŁEM o tym i CHCIAŁBYM się tego nauczyć2.21%
SYSZAEŁEM o tym i NIE jestem zainteresowany10.75%
Nigdy o tym nie słyszałem0.09%

The most popular HTML, CSS, and JavaScript framework for developing responsive, mobile first projects on the web.

Materialize CSS

Procen ukończenia: 99.26% (11233)
Procen ukończenia: 99.26% (11233)
Procenty%IlośćΣ
UŻYWAEM tego i UŻYJĘ ponownie17.05%
UŻYWAEM tego i NIE użyję ponownie12.76%
SYSZAEŁEM o tym i CHCIAŁBYM się tego nauczyć15.45%
SYSZAEŁEM o tym i NIE jestem zainteresowany26.38%
Nigdy o tym nie słyszałem27.62%

Materialize, a CSS Framework based on Material Design

Ant Design

Procen ukończenia: 99.19% (11225)
Procen ukończenia: 99.19% (11225)
Procenty%IlośćΣ
UŻYWAEM tego i UŻYJĘ ponownie4.39%
UŻYWAEM tego i NIE użyję ponownie3.27%
SYSZAEŁEM o tym i CHCIAŁBYM się tego nauczyć9.89%
SYSZAEŁEM o tym i NIE jestem zainteresowany15.67%
Nigdy o tym nie słyszałem65.97%

🌈 A UI Design Language and React UI library

Semantic UI

Procen ukończenia: 99.05% (11209)
Procen ukończenia: 99.05% (11209)
Procenty%IlośćΣ
UŻYWAEM tego i UŻYJĘ ponownie9.23%
UŻYWAEM tego i NIE użyję ponownie5.94%
SYSZAEŁEM o tym i CHCIAŁBYM się tego nauczyć21.35%
SYSZAEŁEM o tym i NIE jestem zainteresowany25.71%
Nigdy o tym nie słyszałem36.82%

Semantic is a UI component framework based around useful principles from natural language.

Bulma

Procen ukończenia: 99.17% (11223)
Procen ukończenia: 99.17% (11223)
Procenty%IlośćΣ
UŻYWAEM tego i UŻYJĘ ponownie10.04%
UŻYWAEM tego i NIE użyję ponownie3.57%
SYSZAEŁEM o tym i CHCIAŁBYM się tego nauczyć14.54%
SYSZAEŁEM o tym i NIE jestem zainteresowany20.96%
Nigdy o tym nie słyszałem50.06%

Modern CSS framework based on Flexbox

Foundation

Procen ukończenia: 99.1% (11215)
Procen ukończenia: 99.1% (11215)
Procenty%IlośćΣ
UŻYWAEM tego i UŻYJĘ ponownie14.1%
UŻYWAEM tego i NIE użyję ponownie17.22%
SYSZAEŁEM o tym i CHCIAŁBYM się tego nauczyć13.2%
SYSZAEŁEM o tym i NIE jestem zainteresowany33.82%
Nigdy o tym nie słyszałem20.76%

The most advanced responsive front-end framework in the world. Quickly create prototypes and production code for sites that work on any kind of device.

UIKit

Procen ukończenia: 98.86% (11188)
Procen ukończenia: 98.86% (11188)
Procenty%IlośćΣ
UŻYWAEM tego i UŻYJĘ ponownie3.27%
UŻYWAEM tego i NIE użyję ponownie2.74%
SYSZAEŁEM o tym i CHCIAŁBYM się tego nauczyć11.52%
SYSZAEŁEM o tym i NIE jestem zainteresowany22.21%
Nigdy o tym nie słyszałem59.12%

A lightweight and modular front-end framework for developing fast and powerful web interfaces

Tachyons

Procen ukończenia: 98.9% (11193)
Procen ukończenia: 98.9% (11193)
Procenty%IlośćΣ
UŻYWAEM tego i UŻYJĘ ponownie4.13%
UŻYWAEM tego i NIE użyję ponownie2.1%
SYSZAEŁEM o tym i CHCIAŁBYM się tego nauczyć10.21%
SYSZAEŁEM o tym i NIE jestem zainteresowany16.36%
Nigdy o tym nie słyszałem66.1%

Functional css for humans

Primer

Procen ukończenia: 98.6% (11159)
Procen ukończenia: 98.6% (11159)
Procenty%IlośćΣ
UŻYWAEM tego i UŻYJĘ ponownie0.62%
UŻYWAEM tego i NIE użyję ponownie0.86%
SYSZAEŁEM o tym i CHCIAŁBYM się tego nauczyć4.57%
SYSZAEŁEM o tym i NIE jestem zainteresowany12.03%
Nigdy o tym nie słyszałem80.53%

The CSS design system that powers GitHub

Tailwind

Procen ukończenia: 98.98% (11202)
Procen ukończenia: 98.98% (11202)
Procenty%IlośćΣ
UŻYWAEM tego i UŻYJĘ ponownie4.9%
UŻYWAEM tego i NIE użyję ponownie1.13%
SYSZAEŁEM o tym i CHCIAŁBYM się tego nauczyć13.98%
SYSZAEŁEM o tym i NIE jestem zainteresowany13.96%
Nigdy o tym nie słyszałem65.01%

A utility-first CSS framework for rapid UI development.

PureCSS

Procen ukończenia: 99.14% (11220)
Procen ukończenia: 99.14% (11220)
Procenty%IlośćΣ
UŻYWAEM tego i UŻYJĘ ponownie5.44%
UŻYWAEM tego i NIE użyję ponownie2.67%
SYSZAEŁEM o tym i CHCIAŁBYM się tego nauczyć13.57%
SYSZAEŁEM o tym i NIE jestem zainteresowany17.26%
Nigdy o tym nie słyszałem60.2%

A set of small, responsive CSS modules that you can use in every web project.