Pre & Post Procesory

Pre-procesory, takie jak Sass i Less, były awangardą „CSS 2.0”. W czasie, gdy sam język może wydawać się dość stagnacyjny, wprowadzili nowe funkcje, takie jak zmienne i zagnieżdżanie przez wprowadzenie kompilacji do miksu.

Ponad dziesięć lat później sam CSS nadrabia zaległości, ale pre-procesory trzymają się mocno, a Sass jest podstawą każdego projektu front-end'owego (chociaż CSS-in-JS chce to zmienić - ale więcej na ten temat później).

Ale ze strony „post-procesora”, PostCSS stworzył własną niszę, będąc komplementarnym narzędziem, które jeszcze bardziej usprawnia pracę w CSS.

rankingi świadomości, zainteresowania i zadowolenia. Należy zauważyć, że wszystkie te trzy wskaźniki odpowiadają temu samemu punktowi czasowemu.

Świadomość (Całkowita liczba respondentów - Nie słyszałem)/Całkowita liczba respondentów
Zainteresowanie Zainteresowany/(Zainteresowany + Nie zainteresowany)
Zadowolenie Użyję ponownie/(Użyję ponownie + Nie będę używał)

Kolumna „ogólna” pokazuje ogólne wykorzystanie każdej technologii (respondenci, którzy wybrali użyłbym ponownie” lub „nie użyłbym ponownie”), podczas gdy poniższe kolumny pokazują współczynnik wykorzystania dla każdego przedziału „lat doświadczenia”.

Jaśniejsze różowe tło oznacza wyższy niż ogólny stosunek średni dla danego wspornika.

Lat Doświadczenia
ogólny
<1
1~2
2~5
5~10
10~20
>20
Sass
79.73%
55.07%
75.97%
85.01%
89.36%
88.74%
84.24%
Less
47.03%
13.22%
24.45%
44.7%
62.33%
68.05%
69.41%
PostCSS
33.54%
11.45%
22.26%
34.22%
44.76%
46.18%
42.35%
Stylus
14.22%
4.41%
8.25%
15.33%
18.42%
18.44%
20.47%
Różnica od ogólnego wykorzystania:
-20%-10%0+10%+20%

Kolumna „ogólna” pokazuje całkowite wykorzystanie każdej technologii (respondenci, którzy wybrali „użyłbym ponownie” lub „nie użyłbym ponownie”), podczas gdy poniższe kolumny pokazują współczynnik wykorzystania dla każdego przedziału „rocznego wynagrodzenia”.

Jaśniejsze różowe tło oznacza wyższy niż ogólny stosunek średni dla danego wspornika.

Zakres wynagrodzenia (USD)
ogólny
0
0~10k
10~30k
30~50k
50~100k
100~200k
>200k
Sass
83.28%
64.54%
78.21%
83.75%
87.76%
89.99%
91.52%
87.22%
Less
52.72%
30.77%
32.38%
49.72%
56.39%
60%
70.64%
69.17%
PostCSS
38.89%
23.08%
25.12%
34.59%
40.91%
43.01%
51.37%
54.14%
Stylus
16.67%
11.07%
13.1%
15.53%
16.81%
16.67%
21.7%
21.8%
Różnica od ogólnego wykorzystania:
-20%-10%0+10%+20%

Sass

Procen ukończenia: 99.3% (11238)
Procen ukończenia: 99.3% (11238)
Procenty%IlośćΣ
UŻYWAEM tego i UŻYJĘ ponownie77.11%
UŻYWAEM tego i NIE użyję ponownie8.45%
SYSZAEŁEM o tym i CHCIAŁBYM się tego nauczyć7.85%
SYSZAEŁEM o tym i NIE jestem zainteresowany5.54%
Nigdy o tym nie słyszałem0.36%

Sass makes CSS fun!

Less

Procen ukończenia: 99.27% (11234)
Procen ukończenia: 99.27% (11234)
Procenty%IlośćΣ
UŻYWAEM tego i UŻYJĘ ponownie25.46%
UŻYWAEM tego i NIE użyję ponownie29.56%
SYSZAEŁEM o tym i CHCIAŁBYM się tego nauczyć11.05%
SYSZAEŁEM o tym i NIE jestem zainteresowany31.84%
Nigdy o tym nie słyszałem1.37%

Less. The dynamic stylesheet language.

PostCSS

Procen ukończenia: 99.32% (11240)
Procen ukończenia: 99.32% (11240)
Procenty%IlośćΣ
UŻYWAEM tego i UŻYJĘ ponownie35.96%
UŻYWAEM tego i NIE użyję ponownie3.5%
SYSZAEŁEM o tym i CHCIAŁBYM się tego nauczyć23.6%
SYSZAEŁEM o tym i NIE jestem zainteresowany19.78%
Nigdy o tym nie słyszałem16.48%

Transforming styles with JS plugins

Stylus

Procen ukończenia: 99.24% (11231)
Procen ukończenia: 99.24% (11231)
Procenty%IlośćΣ
UŻYWAEM tego i UŻYJĘ ponownie7.79%
UŻYWAEM tego i NIE użyję ponownie8.66%
SYSZAEŁEM o tym i CHCIAŁBYM się tego nauczyć13.6%
SYSZAEŁEM o tym i NIE jestem zainteresowany41.64%
Nigdy o tym nie słyszałem27.55%

Expressive, robust, feature-rich CSS language built for nodejs

Learn Sass Fundamentals

Leverage the Sass preprocessing to empower your CSS practices and master styling complex applications while keeping the styles readable and maintainable.
Dziękujemy naszym partnerom za wsparcie! Dowiedz się więcej.